Охранителни услуги в България с телефон и навигация до тях.

ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОД ЕООД-Плевен

„Експрес секюрити СОД“ ЕООД е основана на 07.02.2001 г. и регистрирана в ОС-Плевен. Основен предмет на дейност на дружеството е осъществяване на всички видове охрана […]