0878/389 994 или 0878/275 375

ИЗКУПУВАНЕ НА МЕДНИ КАБЕЛИ-ГРАНДЕ АУТО ПЛЕВЕН

ФИРМА ГРАНДЕ АУТО ПЛЕВЕН ИЗКУПУВА ВСЯКАКВИ ОТПАДЪЧНИ МЕДНИ КАБЕЛИ КАБЕЛИ ОТ АВТОИНСТАЛАЦИИ , ОСТАТЪЧНИ КАБЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, АВТОИНСТАЛАЦИИ ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ, ГЕНЕРАТОРИ, ЕЛЕКТРОМОТОРИ, СТАРТЕРИ, […]